:: Rejestracja / Logowanie

Zarejestruj się! Skorzystaj z pełnej funkcjonalności naszego serwisu. ZAMIEŚĆ OGŁOSZENIE!
Login:
Hasło:
   

:: WAŻNY KOMUNIKAT!

Szanowni UŻYTKOWNICY portalu www.ryneklokali.pl !
Rozpoczęły się prace związane z modernizacją serwisu, a w szczególności poprawieniem jego funkcjonalności i dodaniem nowych usług mających na celu zwiększenie jego atrakcyjności na rynku portali internetowych.
Za mogące występować w związku z tym niedogodności, serdecznie przepraszamy!
W przypadku stwierdzenia niepoprawności w działaniu poszczególnych funkcji prosimy o kontakt z Administratorem serwisu.
Z góry dziękujemy!
- Administrator Serwisu


:: Kursy walut


:: W Polsce ceny mieszkań rosną, ale nie tak jak w

W ostatnim roku ceny mieszkań znacznie wzrosły. Wpływ na taki stan rzeczy ma m.in. zwiększający się popyt, coraz droższe działki budowlane oraz brak siły roboczej. Pomimo wzrostu cen, daleko nam jeszcze do Islandii czy Irlandii, gdzie lokale drożeją w ekspresowym tempie. >>>:: Ile za najtańsze dwa pokoje od dewelopera

W jakiej cenie kupimy najtańsze mieszkania dwupokojowe w inwestycjach deweloperskich w  poszczególnych miastach? O jakim metrażu? W których osiedlach je znajdziemy? Ofertę rynkową sprawdził serwis nieruchomości Dompress.pl >>>

:: Nowa marka na polskim rynku nieruchomości

TuMieszkamy to nowa marka na polskim rynku zarządzania nieruchomościami. Dzięki połączeniu 9  firm posiadających łącznie ponad 100 placówek w każdym regionie Polski, jest to największy podmiot zajmujący się kompleksowym zarządzaniem budynkami w kraju. >>>


:: Jak urządzić apartament nad morzem ?

Polacy coraz chętniej wyjeżdżając na urlop korzystają z oferty prywatnych apartamentów. Na wczasach chcą się czuć jak w domu, czyli komfortowo, z  wszystkimi udogodnieniami i do tego z pięknym widokiem za oknem. Jak zatem urządzić apartament tak by sprostać oczekiwaniom najemców i czerpać z niego satysfakcjonujące zyski? Warto przeczytać te wskazówki. >>>

:: Co z gruntami pod budowę mieszkań?

Zwiększający się popyt na nowe mieszkania, skłania deweloperów do zakupu kolejnych działek  budowlanych. Najbardziej atrakcyjna ziemia, pomimo stałego wzrostu cen, rozchodzi się w ekspresowym tempie. Czy za kilka lat deweloperzy nie będą mieli gdzie budować? >>>

:: Nowa Huta najpopularniejsza w Krakowie

Kraków i Nowa Huta, Sodoma i Gomora, z Sodomy do Gomory jedzie się tramwajem – to fragment utworu Marcina Świetlickiego. Obecnie Nowa Huta nie jest już tą dzielnicą, o której pisał wspomniany poeta. Dzięki modernizacji Huty przez firmę ArcelorMittal zmalała bardzo uciążliwość huty dla okolicznych mieszkańców. Dzielnica stała się atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców – dzięki dużej dostępności terenów zielonych i dobrej komunikacji Nowa Huta bardzo zyskała na popularności. >>>

:: Artykuły

:: Przydatne linki


R E K L A M A

:: Regulamin

Regulamin

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że z dniem 02 maja 2018 r. zmienił się regulamin ryneklokali.pl
Nowe brzmienie regulaminu związane jest z wdrożeniem nowej wersji serwisu oraz zmianami w zakresie niektórych usług i funkcji.
W razie pytań prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta.

Z Regulaminem w nowym brzmieniu można się zapoznać tutaj>>>


Regulamin korzystania z serwisu rynek lokali

ART. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisu ryneklokali, zwanego dalej „Serwisem”.
2. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie, w całości lub części, dowolnie
i jednostronnie modyfikowany przez Administratora Regulamin w nowym brzmieniu (zmodyfikowany) obowiązuje od momentu zamieszczenia go w Serwisie.
3. Przedsiębiorcy działający w branży nieruchomości mogą korzystać z Serwisu ryneklokali także na odrębnych zasadach określanych w osobnych dokumentach.
4.. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu ryneklokali jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

ART. 2 DEFINICJE
Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
1. Administrator Serwisu - Redakcja serwisu rynek lokali - BUDLOGIC
sp. z o.o., ul. S. Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000099947, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 679-246-62-36 oraz numer REGON: 351428536. Aktualne dane kontaktowe: adres email: admin@ryneklokali.pl Administrator Serwisu zwany jest w dalszej części Regulaminu Administratorem;

2. Serwis Ryneklokali albo Serwis - internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą Ryneklokali prowadzony przez Administratora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń dotyczących nieruchomości, dostępny w domenach internetowych (plików w postaci skryptów i wtyczek) o nazwach: ryneklokali.pl, ryneklokali.com.pl, ryneklokali.eu;

3. Ogłoszenie – sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży lub kupna albo wynajmu lub najmu nieruchomości lub jej części (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży lub wynajmu) zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

4. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto;

5. Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą, której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu (panel administracyjny);

6. Regulamin – niniejszy regulamin;

7. Cennik — zestawienie ustalanych przez Administratora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu Ryneklokali, zawarte w załączniku nr 1 do Regulaminu i stanowiące jego integralną część;

ART. 3 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia, w tym dołączonego do niego zdjęcia, powinna w jasny sposób nawiązywać do jego przedmiotu i opisywać go w sposób dokładny, rzetelny, kompletny oraz niewprowadzający w błąd, w szczególności co do stanu prawnego i technicznego, parametrów związanych z ceną oraz lokalizacją przedmiotu Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
2. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Konta. Serwis utrwala przedmiotowe wiadomości w ramach Konta Użytkownika.
3. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednej nieruchomości. Ta sama
nieruchomość w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia zamieszczonego przez danego Użytkownika.

4. Niedopuszczalne jest w ramach Ogłoszenia umieszczenie na zdjęciach przedstawiających nieruchomość jakichkolwiek treści, oznaczeń oraz innych informacji, w szczególności numerów telefonów i adresów stron www, jednocześnie Administrator może umieścić na zdjęciach przedstawiających nieruchomość znak wodny zawierający wskazanie nazwy Serwisu Ryneklokali, celem zabezpieczenia przedmiotowego zdjęcia przed nieuprawnionym wykorzystywaniem go przez podmioty trzecie.
5. Ogłoszenia, do których nie będą dołączone zdjęcia nieruchomości będą wyświetlane
na liście wyników wyszukiwarki w dalszej kolejności, pod Ogłoszeniami,
które będą zawierały zdjęcia, bez względu na wybór sposobu sortowania wyników wyszukiwania.
6. Niedopuszczalne jest w ramach Ogłoszenia umieszczenie przez Użytkowników
w tytule lub opisie Ogłoszenia adresów stron www oraz zamieszczanie w tytule Ogłoszenia numeru telefonu kontaktowego.
7. Ogłoszenie może być emitowane przez okres wynikający z oferty zamieszczonej w Cenniku.
8. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Administratora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.
9. Zabrania się Użytkownikowi, umieszczania w jakiejkolwiek części Serwisu:
a. treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej,
wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc;
b. treści pornograficznych czy uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe;
c. zdjęć przedstawiających przedmioty lub rzeczy, co do których Użytkownik
nie ma żadnych praw, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych, zdjęć
naruszających normy dobrego obyczaju;
d. treści, które są w jakiejkolwiek formie przekazem reklamowym lub
promocyjnym, a dotyczą innych serwisów WWW;
e. linków, hiperlinków i przekierowań prowadzących do stron innych niż Serwis.
Podanie adresu strony internetowej jest dopuszczalne lub możliwe jedynie w zakładce
KATALOG FIRM, bezpośrednio lub po wykupieniu odpowiedniej usługi.
10. Nie dopuszczalnym jest zamieszczenie ogłoszenia w nieodpowiednich działach, kategoriach lub tematyce (Np. ogłoszenia typu „kupię“ w kategorii „sprzedam”), a także ogłoszeń dotyczących innej tematyki niż rynku nieruchomości.
11. Wszelkie działania mające na celu wprowadzanie w błąd Użytkowników Serwisu,
w szczególności zaś celowe podawanie w opisach ofert nieprawdziwych danych,
np. zaniżonych cen, ponowne wprowadzanie tych samych ofert z innymi numerami,
w celu oznaczenia ich w serwisie symbolem „Nowość” oraz wszelkie inne działania,
które w opinii Administratora Serwisu powodują pogorszenie jakości Serwisu, jak i jego opinii wśród Użytkowników są zakazane. Prowadzenie tego typu działań uprawnia Administratora do odmowy publikacji naruszających regulamin ofert -
bez podania przyczyny, a w szczególnych sytuacjach również do jednostronnego rozwiązania umowy publikacji oferty/ofert w trybie natychmiastowym.
12. Administrator podejmuje starania zmierzające do publikacji Ogłoszenia równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązuje współpracę z partnerami, w szczególności wydawcami prasy, operatorami innych serwisów internetowych, nadawcami telewizyjnych przekazów planszowych.
13. Użytkownik, zgadzając się na emisję Ogłoszenia w Serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na jego równoległą lub późniejszą publikację (po zakończeniu emisji Ogłoszenia), w tym publikację elementów Ogłoszenia (m.in. zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) na stronach internetowych oraz w materiałach reklamowych Administratora oraz u jego partnerów, o których mowa na stronach Serwisu. W przypadku publikacji części Ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże może być wskazany sposób zapoznania się z całym Ogłoszeniem. Publikacja Ogłoszenia u partnerów nie podlega dodatkowej opłacie i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców Ogłoszenia.
14. Administrator chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności określoną
w załączniku nr 2 do Regulaminu stanowiąca jego integralną część.
15. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu Ryneklokali stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych
i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
16. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu Ryneklokali materiałów, w szczególności o których mowa w punkcie 3.12 wymaga każdorazowo zgody Administratora i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Administratora. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie Ryneklokali w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu Ryneklokali, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.
17. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek edytorskich do treści ofert publikowanych na stronach Serwisu.
18. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników serwisu, nie pobiera żadnych opłat, prowizji w przypadku znalezienia kontrahenta. Serwis działa jedynie jako pośrednik kojarzący obie strony transakcji. Serwis nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze i w majestacie obowiązującego prawa. Serwis nie jest również w stanie kontrolować wiarygodności osób korzystających z serwisu. Użytkownik dokonuje zatem transakcji na własne ryzyko.
19. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron transakcji.
20. Prezentowane na stronach serwisu ogłoszenia i ich treści nie stanowią oferty
w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
21. Serwis nie bierze udziału w sporach powstałych między użytkownikami serwisu. Wszelkie nieporozumienia dotyczące treści ogłoszeń i zawartej lub niedoszłej do skutku transakcji rozwiązują między sobą sami użytkownicy. Serwis nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
22. Serwis może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.
23. Odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem i loginem do danego konta jest Użytkownik tego konta. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w ścisłej tajemnicy danych koniecznych do zalogowania się na konto. Zakazane jest udostępnianie osobom trzecim danych do konta założonego w Serwisie. Administrator sugeruje użytkownikom taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe. Administrator sugeruje użytkownikom, aby dokonywali zmiany hasła co pewien czas (Np. co miesiąc).

24. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących Użytkownikowi a wynikających
z posiadania konta w Serwisie na inne osoby, bez wyraźnej, pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Administratora Serwisu. W szczególności zakazane jest przenoszenie uprawnień do konta na innego Użytkownika. Z konta może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik.

25. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin bez zastrzeżeń i wyraża zgodę na jego postanowienia. Użytkownik zakładający konto w Serwisie akceptuje Regulamin również w procesie zakładania konta i rejestracji.

26. Warunkiem korzystania z Serwisu jest udzielenie przez Użytkownika zgody
na przetwarzanie przez ryneklokali.pl podstawowych danych Użytkownika w celu upublicznienia ich w ramach Serwisu, wykonywania przez ryneklokali.pl praw
i obowiązków wynikających z Regulaminu oraz z przepisów prawa, w celach marketingowych właściciela Serwisu lub podmiotów trzecich, jak również na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną w szczególności dotyczącej produktów, usług lub wizerunku właściciela serwisu lub podmiotów trzecich.

27. Warunkiem korzystania z Serwisu jest udzielenie przez Użytkownika zgody
na przetwarzanie przez Serwis danych wprowadzonych dobrowolnie przez Użytkownika, w celu upublicznienia ich w ramach Serwisu, wykonywania przez Serwis praw i obowiązków wynikających z Regulaminu oraz z przepisów prawa, w celach marketingowych Administratora Serwisu lub podmiotów trzecich, jak również na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną w szczególności dotyczącej produktów, usług lub wizerunku Administratora Serwisu lub podmiotów trzecich

28. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu, na zasadach określonych
Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
w ramach bieżącej funkcjonalności Serwisu, ma prawo w szczególności:
a. wyszukiwać ogłoszenia w Serwisie poprzez udostępnione
narzędzia wyszukiwania, według żądanych kryteriów,
b. zamieszczać w Serwisie ogłoszenia i załączać do nich fotografie
c. w przypadku posiadania konta, otrzymywać od innych użytkowników komunikaty
za pośrednictwem formularza kontaktowego, na co wyraża zgodę.

29. Administrator Serwisu oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by
Serwis dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, Administrator:
a. nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności Serwisu niezależnie od przyczyn,
w tym w szczególności zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących Serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy,
b. zastrzega sobie bezwarunkowe prawo czasowego zawieszenia
lub przerwania udostępniania Serwisu w innych przypadkach niż określone w poprzedzającym punkcie 10a, w tym także blokowania dostępu dla wybranych użytkowników, wybranych witryn lub wybranych adresów IP,

30. Administrator zastrzega sobie bezwarunkowe prawo usunięcia wszystkich lub niektórych ogłoszeń (wszystkich lub niektórych danych składających się na ogłoszenie) zamieszczonych przez jakiegokolwiek użytkownika w Serwisie (w szczególności w przypadku wątpliwości w zakresie uprawnień danego użytkownika do zamieszczenia ogłoszenia, w tym wszystkich lub części danych składających się na ogłoszenie, w Serwisie oraz w przypadkach naruszania przez użytkownika powszechnie obowiązującego prawa); postanowienia niniejszego podpunktu stosuje się odpowiednio do konta użytkownika,

31. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności Serwisu będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Administrator powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając informację na adres poczty elektronicznej użytkownika (podany przy rejestracji lub zmieniony po dokonaniu rejestracji) lub umieszczając na stronie główniej Serwisu (http://www.ryneklokali.pl) stosowną informację. Postanowienia zdania poprzedzającego nie dają użytkownikom podstaw do jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń odszkodowawczych. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do przypadku zaprzestania udostępniania Serwisu.

32. Serwis ryneklokali.pl oświadcza, iż w ramach Serwisu nie świadczy użytkownikom usługi archiwizowania lub przechowywania plików (zawierających zdjęcia, fotografie) udostępnionych przez użytkowników w Serwisie, toteż sugeruje, by pliki mające dla użytkownika znaczenie lub jakąkolwiek wartość były przez użytkownika przechowywane w bezpiecznym miejscu, niezależnie od umieszczenia ich w Serwisie. Administrator nie odpowiada z powodu usunięcia z jakiegokolwiek powodu plików z Serwisu (w tym
z powodu awarii, celowego usunięcia przez ryneklokali.pl, usunięcia spowodowanego zaprzestaniem prowadzenia Serwisu itp.).

33. W ramach przewidzianej dla Serwisu funkcjonalności przewiduje się klasyfikacje ogłoszeń przez umieszczających ogłoszenia użytkowników, w szczególności klasyfikacje pozwalające w sposób ogólny scharakteryzować dane ogłoszenie. Zasadniczym celem klasyfikowania ogłoszeń jest ułatwienie innym użytkownikom dotarcia do pożądanych ogłoszeń. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z dokonanym przez ryneklokali.pl przyporządkowaniem ogłoszenia, może skorzystać z narzędzi reklamacyjnych, o których mowa w art. 9 Regulaminu.

34. Administrator oświadcza, iż wszystkie ogłoszenia (wszystkie dane składające się na ogłoszenia) zamieszczane w Serwisie oraz wszystkie dane dotyczące wiadomości wysyłanych do użytkowników na pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie, w tym treść takich wiadomości, mogą być rejestrowane przez ryneklokali.pl, podobnie jak adresy IP, z jakich zamieszczenie lub wysłanie nastąpiło. Administrator oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do niego odpowiednie uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem Serwisu, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z Serwisu, przy czym ryneklokali.pl działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Serwis do przekazania takich danych.

35. Serwis udostępnia użytkownikom adres poczty elektronicznej admin@ryneklokali.pl
w celu zgłaszania przez nich działań innych użytkowników, które są sprzeczne
z Regulaminem lub przepisami prawa.


Art. 4. ZAŁOŻENIE KONTA
1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga utworzenia Konta, co następuje równolegle z zamieszczeniem po raz pierwszy Ogłoszenia, z chwilą wybrania opcji „Zatwierdź”, widocznej na stronie podglądu Ogłoszenia.
2. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie niezwłocznie wysłana wiadomość zwrotna służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
3. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem
a Administratorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych
w Regulaminie.
4. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
5. Dostęp do Konta Użytkownik uzyskuje po zalogowaniu (tj. podaniu adresu e-mail oraz hasła). Wszelkie czynności związane z zamieszczaniem i edycją Ogłoszeń, jak i wyborem sposobu emisji Ogłoszeń, może dokonywać jedynie zalogowany Użytkownik.
6. Zakładając Konto Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail wiadomości systemowych oraz zawierających informacje o usługach Serwisu.
7. Zakładając Konto Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres
e-mail innych informacji handlowych i marketingowych. Po zalogowaniu Użytkownik może w każdej chwili cofnąć te zgodę, jak również zdecydować o subskrypcji newslettera, bądź wyrazić a następie cofnąć zgodę na przesyłanie innych wiadomości – zgodnie
z bieżącą ofertą Administratora
8. Świadczenie usług przez Administratora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z Administratorem poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.ryneklokali.pl
9. Użytkownik będący konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w art. 4.3. umowy odstąpić bez podania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 3 do Regulaminu. Odstąpienie w tym trybie nie jest możliwe, jeżeli przed upływem tego terminu Użytkownik aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Administratora zostało rozpoczęte.

Art. 5. ZAMIESZCZANIE I EDYCJA OGŁOSZEŃ
1. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie Ryneklokali wymaga:
- wypełnienia formularza dostępnego na stronach Serwisu Ryneklokali, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe),
a następnie
- dokonania aktywacji Ogłoszenia, o której mowa w art. 6.
2. Ceny podawane w Ogłoszeniach powinny być wyrażone w kwotach brutto.
3. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się nie później, niż w ciągu 2 godzin od aktywacji.
4. Za pomocą formularza, o którym mowa powyżej, Użytkownik może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia nieruchomości (w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu), link prowadzący do strony internetowej z wgranym filmem prezentującym opisana w formularzu nieruchomość, a także wybrać dodatkowe usługi promocji Ogłoszenia oraz produkcji materiałów reklamowych, o których mowa w art. 7.
5. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia (poza zmianą typu ogłoszenia i jego kategorii w Serwisie), usunąć Ogłoszenie a także dokonać wyboru usług promocji Ogłoszenia bądź opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia.
6. Uruchomienie każdej z usług promocji następuje nie później niż w ciągu 2 godzin od jej aktywacji dokonanej w sposób wskazany w art. 6.3. W przypadku wyboru usługi promocji równolegle z określaniem treści Ogłoszenia (art. 5.1. ) bądź wyborem opcji przedłużenia czasu emisji (art. 5.5.), aktywacja usługi następuje łącznie z aktywacją odpowiednio – Ogłoszenia bądź przedłużenia czasu emisji.
7. Przedłużenie czasu emisji wymaga aktywacji dokonanej w sposób wskazany w art. 6.3 i następuje nie później niż ciągu 2 godzin od aktywacji.
8. Poprzez zamieszczenie ogłoszenia użytkownik wyraża zgodę na upublicznienie jego danych kontaktowych w celu nawiązania kontaktu z innymi użytkownikami Serwisu, którzy będą zainteresowani jego ogłoszeniem.
9. Poprzez wypełnienie Formularza użytkownik zezwala Administratorowi na dokonywanie emisji ogłoszenia w Serwisie, a także na emisję ogłoszenia (lub jego części) w celach marketingowych w innych należących do Administratora Serwisu serwisach oraz w innych mediach takich jak: prasa, telewizja, bannery, billboardy.
10. Ogłoszenia zamieszczone w Serwisie będą publikowane przez maksymalny okres – 30 dni z opcją przedłużenia na kolejne 30 dni. Przedłużenie można powtarzać. W razie braku przedłużenia ogłoszenie zostanie usunięte z Serwisu.
11. Dopuszczalne jest zamieszczenie tylko jednego ogłoszenia dotyczącego poszczególnej nieruchomości.
12. Poprzez zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie użytkownik oświadcza niniejszym, że posiada wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych w ogłoszeniu, w szczególności do załączonych fotografii, a także że posiada wszelkie wymagane przez prawo uprawnienia/zgody/zezwolenia do ich publikacji w Serwisie. Postanowienia zdania poprzedniego dotyczą w szczególności sytuacji, gdy ogłoszenie zawiera materiały chronione prawem autorskim. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu polegające na umieszczaniu w Serwisie fotografii, zdjęć lub innych treści oznacza, iż użytkownik zaświadcza, iż przysługują mu prawa do umieszczenia takich materiałów w Serwisie oraz jest władny udzielić Administratorowi Serwisu określonych w Regulaminie upoważnień, zezwoleń, zgód. Konsekwencje takich działań, w szczególności brak stosownych praw lub uprawnień, obciążają wyłącznie użytkownika dopuszczającego się niezgodnych z prawem działań.
13. Za skutki działań użytkownika polegających na umieszczaniu ogłoszeń (wszystkich elementów składających się na ogłoszenia, w tym fotografii, zdjęć) w Serwisie, a także za skutki udzielenia właścicielowi Serwisu, zgodnie z Regulaminem, przez użytkownika upoważnień, zgód i zezwoleń, w tym za korzystanie przez ryneklokali.pl z udzielonych przez użytkownika upoważnień, zgód, zezwoleń w granicach tych praw, odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten użytkownik. Użytkownik korzystając z Serwisu poprzez umieszczanie konkretnych ogłoszeń (wszystkich elementów składających się na ogłoszenia, w szczególności fotografii, zdjęć) zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest w świetle prawa władny do takich działań, jak również jest władny do udzielania właścicielowi Serwisu ryneklokali.pl określonych w Regulaminie upoważnień, zgód i zezwoleń, a wykonywanie tych praw przez właściciela Serwisu zgodnie z ich zakresem nie naruszy praw osób trzecich.
14. Załączone do ogłoszenia fotografie powinny być wykonane w taki sposób, aby nie przedstawiały nieruchomości lub innych elementów nie objętych ogłoszeniem. Wielkość zdjęcia nie powinna przekraczać 500 kB.
15. Zakazane jest dołączanie do ogłoszeń fotografii zawierających wizerunek osoby lub osób. Dołączając do ogłoszenia fotografię lub zdjęcie zawierające wizerunek osoby lub osób użytkownik zapewnia, że posiada zgodę tej osoby lub osób na publikację fotografii, zdjęcia w Serwisie oraz zgodę tej osoby lub osób na korzystanie przez ryneklokali.pl z wizerunku na zasadach opisanych w ustępie 10 w celach marketingowych właściciela Serwisu.
16. Zaniżanie wartości oferowanej do sprzedaży/najmu nieruchomości w treści ogłoszenia
i manipulacja słowami kluczowymi w ogłoszeniu uznawane będzie za naruszenie niniejszego Regulaminu. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania, czy użytkownik naruszył swoim ogłoszeniem treść niniejszego punktu Regulaminu.
17. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń, których głównym celem jest promocja firmy,
marki, logo użytkownika, witryny internetowej osoby trzeciej. Nie dotyczy
to zamieszczania informacji o adresie internetowym użytkownika
18. Zabrania się zamieszczania plików graficznych nie obrazujących przedmiotu ogłoszenia np. logo firmy, zdjęcia innych nieruchomości, reklamy itp.
19. Treść ogłoszenia oraz sposób korzystania przez użytkownika z Serwisu powinny być zgodne z normami prawnymi obowiązującymi w Polsce, zasadami współżycia społecznego oraz normami społeczno-obyczajowymi.
20. Niezależnie od przewidzianych Regulaminem uprawnień Administratora w zakresie usuwania ogłoszeń (poszczególnych elementów składających się na ogłoszenia), kont i innych treści, ryneklokali.pl będzie usuwać konta użytkowników, jeśli nazwa konta (login) jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub Regulaminem. Login nie może zawierać w sobie reklamy innej witryny, strony internetowej, portalu itp., adresu produktu lub usługi, adresu email; treść login nie może naruszać praw osób trzecich.

Art. 6. AKTYWACJA
1. Usługi świadczone w ramach Serwisu są odpłatne i wymagają aktywacji.
2. Wysokość opłat za Usługi określa Cennik stanowiący załącznik do Regulaminu, przy czym Administrator może, w ramach organizowanych akcji promocyjnych, oferować Usługi w czasie trwania takich akcji w atrakcyjniejszej cenie, co nie stanowi zmiany Regulaminu.
3. Aktywacji można dokonać poprzez:
o dokonanie płatności (w pełnej należnej kwocie) w wybrany sposób, tj. poprzez przelew online tj. formę płatności elektronicznej obsługiwaną przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399 lub kartą, lub
o dokonanie płatności przelewem online, tradycyjnym lub bezpośrednio w oddziale banku lub na poczcie na konto: ING Bank Śląski nr konta
84 1050 1445 1000 0090 8035 7586,
o wysłanie wiadomości SMS o określonej treści na wskazany w formularzu numer kontaktowy, przy czym Operator zastrzega, że aktywacja poprzez wysłanie wiadomości SMS może być niedostępna dla należności przekraczających określone kwoty, o czym w takim przypadku Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany.
4. Aktywacja następuje:
o w przypadku przelewu online tj. formę płatności elektronicznej, w tym też obsługiwaną przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, – z chwilą zaksięgowania wpłaty;
o w przypadku dokonania płatności przelewem tradycyjnym bezpośrednio
w oddziale banku lub na poczcie - z chwilą zaksięgowania wpłaty;
o w przypadku wysyłania wiadomości SMS – z chwilą otrzymania informacji
od operatora płatności SMS o otrzymaniu wpłaty.

Art. 7. PROMOCJA OGŁOSZENIA
1. Ogłoszenie może być promowane przy wykorzystaniu następujących płatnych usług dodatkowych:
o TOP - początek listy ogłoszeń,
o Strona główna.

2. Każda z usług promocji Ogłoszenia udostępniana jest na okres wynikający z oferty zamieszczonej w Cenniku. Aktywacja danej usługi promocji w trakcie emisji Ogłoszenia jest możliwa, o ile okres promocji mieści się w okresie emisji Ogłoszenia (co może oznaczać konieczność wcześniejszego bądź równoległego przedłużenia czasu emisji).
3. Aktywacja danej usługi promocji jest możliwa tylko w przypadku załączenia do Ogłoszenia co najmniej jednego zdjęcia, przy czym do promocji użyte zostanie zdjęcie załączone jako pierwsze.
4. TOP - początek listy ogłoszeń - wyświetlenie Ogłoszenia rotacyjnie w tzw. sekcji Ogłoszenia promowane.
5. Strona główna – Ogłoszenie umieszczane jest w puli, z której co kilkanaście minut jest automatycznie losowanych przez system informatyczny kilka Ogłoszeń, których zdjęcie wraz ze skróconym opisem prezentowane jest przez określony czas na stronie głównej serwisu.

Art. 8. ZASADY ODPOWEDZIALNOŚCI
1. Administrator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie Ryneklokali i nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowienia 8.5 i 8.6.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych nieruchomości, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników,
a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
4. Za naruszenie Regulaminu może być uznane m.in. wystawienie Ogłoszenia zawierającego propozycję zakupu (zamiast sprzedaży), istotne zaniżenie wartości przedmiotu sprzedaży bądź wysokości czynszu, manipulacja słowami kluczowymi w ofercie, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii. Powyższe działania skutkować będą podjęciem przez Administratora stosownych działań, nie wykluczając usunięcia Ogłoszenia lub blokady Konta.
5. Administrator, w celu zwiększenia skuteczności Ogłoszenia, ma prawo do edycji i uzupełnienia parametrów Ogłoszenia.
6. Administrator ma prawo do edycji lub usunięcia Ogłoszenia, w tym dołączonego do niego zdjęcia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
o powszechnie uznane za obraźliwe,
o noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
o naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
o szkodzące dobremu imieniu lub renomie Administratora lub jego partnerów,
o wprowadzające w błąd.

7. Administrator nie odpowiada za:
o brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
o realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
o działanie siły wyżej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych,
o składane przez Użytkownika oświadczenia drugiej stronie transakcji
8. Administrator ma prawo do usunięcia ogłoszenia użytkownika w każdym czasie i bez podania przyczyn, w szczególności z powodu naruszenia przez użytkownika treści Regulaminu. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania, czy zamieszczenie ogłoszenia w Serwisie lub inne działanie lub zaniechanie użytkownika stanowi naruszenie Regulaminu
9. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec właściciela Serwisu z tytułu umieszczenia przez danego użytkownika określonych materiałów (w szczególności zdjęć) lub innych treści w Serwisie, a także z tytułu korzystania przez właściciela Serwisu z udzielonych przez użytkownika upoważnień, zgód, zezwoleń w ich granicach, użytkownik będzie zobowiązany bezwarunkowo, nieodwołalnie i na pierwsze żądanie Administratora lub takiego podmiotu zadośćuczynić jego uzasadnionym roszczeniom. W przypadku gdyby właściciel Serwisu już zadośćuczynił takim roszczeniom, użytkownik będzie zobowiązany do zapłaty właścicielowi Serwisu wszelkich poniesionych z tego tytułu przez właściciela Serwisu kosztów, w tym kosztów pomocy prawnej

Art. 9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Administratora usługi, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć
2. Reklamację należy wysłać na adres email: admin@ryneklokali.pl lub w formie pisemnej listem poleconym na adres: Redakcja ryneklokali.pl BUDLOGIC sp. z o.o.,
ul. S. Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, z dopiskiem „reklamacja ryneklokali”.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, numer Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Administrator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta lub listownie na adres do odbioru korespondencji podany przez Użytkownika.
6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji w sposób uzasadniający w całości lub części zwrot opłaty za usługę, należność zostanie zwrócona na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy. Jeżeli Administrator wystawił Użytkownikowi na jego żądanie fakturę VAT, zwrot należności dokonany zostanie po otrzymaniu przez Administratora potwierdzenia przez Użytkownika otrzymania faktury korygującej.
7. Administrator Serwisu nie zapewnia nieprzerwanego, bezawaryjnego, ciągłego
i niezakłóconego dostępu do Serwisu.

Art. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest w Serwisie Ryneklokali, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.
2. O zmianie Regulaminu Administrator poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu Ryneklokali. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na warunkach bieżących.
3. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem jest świadczenie przez Administratora usług na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Administratora w ramach Serwisu Ryneklokali będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
5. Ogłoszeniodawcy będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Ogłoszeniodawcy będący konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, podając nasz adres admin@ryneklokali.pl
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2 maja 2018 roku.

Załącznik nr 1 do regulaminu Serwisu Ryneklokali


Cennik ogłoszeń prywatnych

Lp Okres dni Liczba ofert Cena brutto w zł
1. 30 1 gratis
2. 30 2 – 5 30,00
3. 30 6 – 10 50,00
4. 30 11 – 20 70,00
5. 30 20 – kontaktCennik wyróżnień dla 1 ogłoszenia

Operacja Cena brutto zł
Wyróżnij 5,00
Strona główna* 10,00* Pozycjonowanie wg kolejności zgłoszeń. Powyższe ceny są cenami brutto.
 Rabaty i bonusy negocjowane indywidualnie poprzez kontakt z Administratorem serwisu.
 Cennik z dnia 02 maja 2018 roku.

Cennik ogłoszeń dla firm

Pakiet Okres dni Liczba ofert Katalog firm Cena netto zł
2S 30 1 – 5 - 15,00
1S 30 6 – 10 - 30,00
S 30 11 – 20 + 45,00
M 30 21 – 50 + 135,00
L 30 51 – 100 + 243,00
1L 30 101 – 200 + 437,40
2L 30 201 – 400 + 787,32
3L 30 401 – 600 + 1062,88
4L 30 601 – 800 + 1275,46
5L 30 801 – 1000 + 1434,89
6L 30 1000 – + kontakt
Katalog Firm 30 - + 15,00Cennik wyróżnień dla 1 ogłoszenia

Operacja Zleceniodawca Cena netto zł
Wyróżnij firma 7,00
Strona główna* firma 15,00


* Pozycjonowanie wg kolejności zgłoszeń.


 Powyższe ceny są cenami netto. Do podanych cen należy doliczyć 23% podatek VAT.
 Rabaty i bonusy negocjowane indywidualnie poprzez kontakt z Administratorem serwisu.
 Cennik z dnia 02 maja 2018 roku.

Załącznik nr 2 do regulaminu Serwisu Ryneklokali
POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I ZGODA NA POSTANOWIENIA

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest spółka BUDLOGIC sp. z o.o., ul. S. Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000099947, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 679-246-62-36 oraz numer REGON: 351428536. (zwana dalej "Administratorem").
2. Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Administratora i prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, powołanego przez Administratora. Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie Administratora
3. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.ryneklokali.pl i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja w Serwisie, zamieszczanie lub przeglądanie Ogłoszeń i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
4. Użytkownik, który korzysta z Serwisu, pobiera aplikację mobilną lub korzysta
z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisu Ryneklokali oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Serwisu oraz niniejszą Polityką Prywatności.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w Serwisie Ryneklokali lub aplikacji mobilnej, może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek, znajdujących się poza administrowanym środowiskiem Serwisu, w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą Administratora. Polityka ochrony prywatności obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty w przypadkach określonych poniżej.

2. GROMADZENIE, POZYSKIWANIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH

1. Dane konta i dane profilowe: Użytkownicy zakładający Konto w Serwisie mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail i hasło. Użytkownicy mają możliwość utworzenia profilu, który zawierać będzie dane, takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu, oraz powiązane informacje, w tym zdjęcia załączone przez Użytkownika. W przypadkach zainteresowania ofertą Użytkownika utworzone profile umożliwiają kontakt pomiędzy Użytkownikami. Użytkownicy udostępniają informacje na swoich publicznych profilach na własną odpowiedzialność. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. W przypadku logowania się do Serwisu za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej, np. Facebook Connect, Administrator w ramach Serwisu pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika.
2. Ogłoszenia i transakcje: Administrator w ramach Serwisu Ryneklokali może przechowywać informacje, np. dane osobowe i kontaktowe niezbędne do umożliwienia kupującemu i sprzedającemu zawarcie transakcji, przesłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami i dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu. Wszystkie dane konieczne do zamieszczenia Ogłoszenia wymagane będą także do utworzenia Konta. Informacje zamieszczane w Ogłoszeniach udostępniane są na własną odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienie danych osobowych w Ogłoszeniu, w szczególności adresu i dokładnej lokalizacji.
3. Gry, reklama i promocje: Administrator w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkownika, np. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, w przypadku, gdy uczestniczy on w grach, quizach lub promocjach marketingowych oferowanych bezpośrednio w Serwisie lub sponsorowanych przez niego serwisach zewnętrznych. Administrator w ramach Serwisu Ryneklokali ma również możliwość przetwarzania danych dotyczących skuteczności prowadzonych kampanii reklamowych, w tym oglądanych i klikanych reklam, zarówno bezpośrednio w Serwisie, jak i w serwisach zewnętrznych.
4. Obsługa Użytkownika : Administrator w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się z działem obsługi Użytkownika, które są niezbędne do zrealizowania prośby Użytkownika i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Administrator jest uprawniony do gromadzenia innych danych dotyczących komunikacji z Użytkownikami, np. informacji o prośbach o wsparcie lub informacji zwrotnych ze strony Użytkowników.
5. Dane gromadzone przez stronę www i urządzenia mobilne: Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej Serwisu lub usług podmiotów zewnętrznych.
6. Uzupełnianie pozyskanych danych: Administrator jest uprawniony
do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.

3. ADRES IP, PLIKI COOKIES I NUMERY IDENTYFIKACYJNE URZĄDZEŃ MOBILNYCH:

1. Administrator jest uprawniony do gromadzenia w ramach Serwisu danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.
2. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z Serwisu tak, aby możliwe było np. korzystanie z Serwisu bez konieczności ponownego logowania się. Administrator zbiera w ramach Serwisu zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.
3. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych lub w aplikacji mobilnej Serwisu. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności przyjętym przez te podmioty

4. WYKORZYSTANIE ZGROMADZONYCH DANYCH

1. Administrator jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych
i przechowywanych danych w Serwisie w następujących celach:
 (i) zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzenia kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych
i udostępnianie funkcji;
 (ii) dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Serwisu lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych;
 (iii) monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników np. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Ogłoszenia oraz zarządzanie ruchem w Serwisie;
 (iv) kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
 (v) przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług; oraz
 (vi) egzekwowanie przestrzegania Regulaminu Serwisu, w tym zwalczanie oszustw i nadużyć.
2. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

5. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

1. Administrator może udostępniać gromadzone dane innym serwisom internetowym prowadzonym przez przedsiębiorstwo Administratora.
2. Administrator nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:
 Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych
w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym
to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Serwisu, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności.
 Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym wspierającym Serwis w walce z oszustwami i nadużyciami w Serwisie w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu Serwisu zgodnie w wymogami prawa.
3. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Administrator zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Serwisu.
4. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

6. METODY KONTROLI PO STRONIE UŻYTKOWNIKA

1. Wgląd, edycja i usuwanie danych: Użytkownicy, którzy utworzyli Konto lub zamieszczają na nim Ogłoszenia, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane w Serwisie są poprawne. Dane Ogłoszeń mogą być modyfikowane lub usuwane przez Użytkownika w sekcji „Moje konto” na stronie internetowej/w aplikacji mobilnej Serwisu.
2. Wybór podmiotów zewnętrznych: Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu, np. Google Adwards, umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na stronie http://www.youronlinechoices.com lub http://www.networkadvertising.org.
3. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (firmy stron innych nie bezpośrednio odwiedzane) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

7. BEZPIECZEŃSTWO

1. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Serwisem, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Operatora wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

8. ZMIANA POSTANOWIEŃ
1. Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności nastąpiła w dniu 16.04.2018 r. W razie konieczności Administrator może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności. W takim przypadku art. 8 ust 2 Regulaminu Serwisu stosuje się odpowiednio.
9. DANE KONTAKTOWE
1. Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować na adres: admin@ryneklokali.pl

Załącznik nr 3 do regulaminu Serwisu Ryneklokali
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ORAZ WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU
W ciągu 14 dni od zawarcia umowy (utworzenie Konta) możesz od niej odstąpić bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
Aby zrezygnować z umowy, poinformuj nas o swojej decyzji, pisząc na adres e-mail: admin@ryneklokali.pl
Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.
Uwaga!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą (gdy dokonałeś aktywacji emisji Ogłoszenia).
Poniżej znajdziesz przykładową treść formularza odstąpienia od umowy (formularz taki należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

BUDLOGIC sp. z o.o.,
ul. S. Przybyszewskiego 17B,
30-128 Kraków
Ja, …………………………………………………………………………………………………………, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu Ryneklokali. Data zawarcia umowy to …………………………………… .
Podpis


R E K L A M A

:: DROGI UŻYTKOWNIKU!

25 maja wchodzą w życie nowe regulacje prawne Unii Europejskiej RODO dotyczące ochrony danych osobowych. W związku z powyższym zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby upewnić się, że wszyscy nasi Użytkownicy mają dostęp do informacji dotyczących zakresu oraz celu przetwarzania danych osobowych, a także możliwości ich usunięcia, przeniesienia czy też zmiany. Oprócz polityki prywatności, uaktualniliśmy także nasz regulamin.

Polityka prywatności i cookies
Regulamin
FAQ-RODO

:: Pogoda

:: Opłaca się inwestować w mieszkania w ...

Opłaca się inwestować w mieszkania w Katowicach?

W ciągu kilku lat Katowice zmieniły się nie do poznania. W odpowiedzi na rosnący popyt znacznie wzrosła również oferta mieszkań wprowadzanych na rynek przez deweloperów, a także liczba uzyskanych pozwoleń na budowę kolejnych inwestycji. Dynamicznemu rozwojowi rynku nieruchomości sprzyjają stosunkowo niskie ceny mieszkań oraz najwyższa w kraju rentowność najmu. >>>

:: Rynek hoteli w Polsce w 2017 roku

W tym roku w Polsce oddanych zostanie ponad 8 tysięcy pokojów hotelowych, wynika z danych zawartych w raporcie o rynku hotelarskim firmy Walter Herz

Wraz ze wzrostem liczby osób odwiedzających nasz kraj, rośnie w Polsce popyt na usługi hotelowe. W 2017 roku polskie lotniska obsłużyły o 17 proc. pasażerów więcej niż rok wcześniej. Na wzrastające zapotrzebowanie na noclegi wskazują również statystyki GUS, z których wynika, że liczba pokojów hotelowych wynajmowanych w obiektach na terenie naszego kraju od 2012 roku systematycznie rośnie o kilka procent każdego roku. >>>


:: Warszawa - Wesoła: przytulny dom w stolicy

Warszawa Wesoła - jedna z najbardziej zielonych dzielnic Warszawy stanowiąca idealne rozwiązanie zarówno dla osób  szukających odskoczni od zatłoczonych części miasta jak i dla rodziny z dziećmi. Jeśli poszukujesz miejsca, gdzie zrelaksujesz się po ciężkim dniu pracy - jestem przekonany, że jest to miejsce dla Ciebie. >>>

:: Sąsiedztwo biur podnosi cenę mieszkań

Ceny mieszkań w pobliżu centrów biurowych są wyższe od średniej stawki za metr obowiązującej w mieście

Osiedla usytuowane w pobliżu zagłębi biurowych mają wyjątkową wartość inwestycyjną, dlatego cieszą się szczególnym zainteresowaniem nabywców mieszkań. W inwestycjach z takim sąsiedztwem chętnie kupują inwestorzy, którzy zamierzają lokal wynajmować, jak i osoby chcące zamieszkać niedaleko pracy. >>>


:: Przytulne mieszkanie na Starym Żoliborzu

Jeśli marzysz o przytulnym mieszkaniu na Starym Żoliborzu w bliskim sąsiedztwie Teatru Komedia, 3 minuty spacerkiem od stacji metra Plac Wilsona, to koniecznie musisz przeczytać niniejszą ofertę sprzedaży, bezpośrednio od właściciela. >>>

:: Powstaje największa zabudowa na terenie...

Powstaje największa zabudowa na terenie Portu Żerańskiego
Wielofunkcyjny kompleks z centrum targowo-wystawienniczym Global Expo, który powstaje w miejscu dawnych hal magazynowych FSO, będzie największą zabudową na terenie Portu Żerańskiego. Obiekt zajmie ponad 60 tys. mkw. powierzchni i mieścić się będzie na ponad 10-hektarowej działce przy Modlińskiej 4. Oprócz centrum targowego w skład kompleksu wejdzie też galeria dla branży budownictwa i wykończenia wnętrz, biurowiec oraz hotel klasy biznes. Prace budowlane nad przestrzenią targową i biurową są już na ukończeniu, a pierwsze imprezy zaplanowano na drugą połowę roku. Oprócz Global Expo rozwój terenów Portu Żerańskiego zakłada budowę osiedla mieszkaniowego. Tereny pod inwestycje mają tu również Auchan i Leroy Merlin, firma Promack czy Ghelamco.  >>>


kontakt | reklama | regulamin | polityka prywatnościCopyright © 2008