//

:: Rejestracja / Logowanie

Zarejestruj się! Skorzystaj z pełnej funkcjonalności naszego serwisu. ZAMIEŚĆ DARMOWE OGŁOSZENIE!
Login:
Hasło:
   

:: Kursy walut


:: Luksus nie zależy od metrażu

Nabywcy coraz częściej decydują się na zakup luksusowych apartamentów, których cena metra kwadratowego przekracza 20 tys. zł. Prym wiedzie Warszawa, gdzie zainteresowaniem cieszą się zarówno duże lokale o podwyższonym standardzie, jak i mniejsze apartamenty w bardzo atrakcyjnych lokalizacjach. >>>

:: Lokal pod restaurację. Jak wybrać?

Mówi się, że o popularności restauracji powinno świadczyć serwowane w niej jedzenie, jednakże nawet najlepsza kuchnia nie obroni się, gdy nie zadbamy o właściwą lokalizację i warunki w lokalu. Wybór właściwego miejsca pod restaurację jest jedną z najważniejszych decyzji, która może zaważyć o końcowym sukcesie działalności. Jakimi kryteriami należy kierować się przy wyborze lokalu i lokalizacji przeznaczonej pod gastronomię? >>> 

:: Wybierz najlepszą realizację w Plebiscycie...

Wybierz najlepszą realizację w Plebiscycie Polska Architektura XXL 2017!
Wystartowała 10 edycja!

Rozpoczęło się głosowanie w Plebiscycie Polska Architektura XXL organizowanym przez Grupę Sztuka Architektury, którego celem jest podsumowanie mijającego roku w polskiej architekturze. Swoje typy internauci mogą wybierać do 28 lutego 2018 r. >>>
 

:: Szklane elementy w budynkach mieszkalnych

Szkło stanowi istotny element urozmaicający elewację budynków mieszkalnych. Jest to jednak nie tylko kwestia estetyczna – także ekologiczna, ekonomiczna i – co bardzo istotne z punktu widzenia użytkowników budynku – decydująca o ilości światła w pomieszczeniach mieszkalnych. >>>

:: Dom z wbudowanym garażem czy garaż obok domu?

Obecnie prawie nikt nie wyobraża sobie życia bez samochodu, dlatego warto zastanowić się nad wybudowaniem dla niego garażu.  Może on być zlokalizowany w bryle budynku albo obok domu. Wybór zależy m.in. od wielkości posesji oraz indywidualnych preferencji. Na co zwrócić uwagę decydując się na projekt domu z wbudowanym garażem, a na co, gdy ma być osobnym budynkiem? >>>

:: Artykuły

:: Przydatne linki

:: Forum

wejście >>> na Forum
Uwaga Użytkownicy!
Z uwagi na ogromną ilość spamu, celem potwierdzenia rejestracji, a także weryfikacji zgłoszeń nadsyłanych przez automaty, roboty, pająki, etc., prosimy wszystkich pragnących zarejestrować się na forum o przesłanie na adres administratora (podany w zakładce KONTAKT) informacji z podaniem loginu oraz dnia i godziny rejestracji.

... Fachman z ogłoszenia położył mi tak parkiet, że po roku pomiędzy klepkami zaczęły pojawiać się szpary. Co mam zrobić? >>>
... Czy ktoś może mi polecić dobrą, sprawdzoną agencję nieruchomości z Piaseczna i okolic?
>>>
... W gazetach piszą, że już wychodzimy z kryzysu. Jeśli tak, to czemu u licha nikomu nie jest potrzebne drewno? >>>


R E K L A M A

:: Regulamin

Regulamin

« poprzednia strona następna strona »

II. Zasady funkcjonowania Serwisu

1. Celem zasadniczym Serwisu jest udostępnienie Użytkownikom możliwości nieodpłatnego, czasowego zamieszczania przez nich ogłoszeń sprzedaży, najmu nieruchomości lub ich części oraz oferowania innych usług związanych z szeroko pojętą branżą nieruchomości. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania, jakie kategorie usług, o których mowa w zdaniu poprzednim, mogą być oferowane bądź nabywane za pośrednictwem Serwisu.
2. Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Użytkownikiem może być tylko pełnoletnia osoba fizyczna. Wymóg pełnoletniości nie dotyczy takiego korzystania z usług Serwisu, które polega jedynie na przeglądaniu treści ogłoszeń. Wszelkie inne formy korzystania z Serwisu, w szczególności zamieszczanie ogłoszeń, odpowiadanie na treść ogłoszeń i inne formy kontaktowania się z innymi Użytkownikami są zastrzeżone dla Użytkowników pełnoletnich.
3. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin bez zastrzeżeń i wyraża zgodę na jego postanowienia. Użytkownik zakładający konto w Serwisie akceptuje Regulamin również w procesie zakładania konta i rejestracji.
4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest udzielenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez ryneklokali.pl podstawowych danych Użytkownika w celu upublicznienia ich w ramach Serwisu, wykonywania przez ryneklokali.pl praw i obowiązków wynikających z Regulaminu oraz z przepisów prawa, w celach marketingowych właściciela Serwisu lub podmiotów trzecich, jak również na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną w szczególności dotyczącej produktów, usług lub wizerunku właściciela serwisu lub podmiotów trzecich.
5. Warunkiem korzystania z Serwisu jest udzielenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Serwis danych wprowadzonych dobrowolnie przez Użytkownika, w celu upublicznienia ich w ramach Serwisu, wykonywania przez Serwis praw i obowiązków wynikających z Regulaminu oraz z przepisów prawa, w celach marketingowych Administratora Serwisu lub podmiotów trzecich, jak również na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną w szczególności dotyczącej produktów, usług lub wizerunku Administratora Serwisu lub podmiotów trzecich.
6. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w ramach bieżących funkcjonalności Serwisu, ma prawo w szczególności:
a. wyszukiwać ogłoszenia w Serwisie poprzez udostępnione narzędzia wyszukiwania, według zadanych kryteriów,
b. zamieszczać w Serwisie ogłoszenia i załączać do nich fotografie, przy czym zamieszczanie ogłoszeń jest możliwe tylko dla użytkowników posiadających konto, o którym mowa w pkt. III ust. 1 Regulaminu,
c. w przypadku posiadania konta, otrzymywać od innych użytkowników komunikaty za pośrednictwem formularza kontaktowego, na co wyraża zgodę.
7. Administrator nie weryfikuje ogłoszeń umieszczonych przez użytkowników w Serwisie i nie ma wiedzy o danych składających się na ogłoszenia. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść zamieszczanych przez użytkowników ogłoszeń, ich aktualność, za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia nieprawdziwych lub niepełnych danych oraz zapewniania przez użytkownika w ogłoszeniu o właściwościach, których nieruchomość lub jej część nie posiada. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za stanowiące element ogłoszenia fotografie, w szczególności za to, czy dotyczą one faktycznie oferowanej nieruchomości bądź jej części. Serwis nie odpowiada także za treści komunikatów przesyłanych przez Użytkowników z formularza kontaktowego.
8. Z tytułu korzystania z Serwisu użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z Regulaminem upoważnienia, zgody, zezwolenia.
9. Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania jakichkolwiek danych, w tym zdjęć, fotografii, z Serwisu i ponownego zamieszczania ich w jakiejkolwiek formie na jakimkolwiek nośniku. Nie dotyczy to danych, zdjęć, fotografii zamieszczonych w Serwisie przez użytkownika pobierającego, z zastrzeżeniem postępowania przez tego użytkownika zgodnie z przepisami prawa.
10. Administrator Serwisu oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by Serwis dostępny był nieprzerwanie oraz by świadczone w jego ramach usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym, mając na uwadze nieodpłatny charakter Serwisu, Administrator:
a. nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności Serwisu niezależnie od przyczyn, w tym w szczególności zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia dostępności Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących Serwis oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy,
b. zastrzega sobie bezwarunkowe prawo czasowego zawieszenia lub przerwania udostępniania Serwisu w innych przypadkach niż określone w poprzedzającym punkcie 10a, w tym także blokowania dostępu dla wybranych użytkowników, wybranych witryn lub wybranych adresów IP,
c. zastrzega sobie bezwarunkowe prawo usunięcia wszystkich lub niektórych ogłoszeń (wszystkich lub niektórych danych składających się na ogłoszenie) zamieszczonych przez jakiegokolwiek użytkownika w Serwisie (w szczególności w przypadku wątpliwości w zakresie uprawnień danego użytkownika do zamieszczenia ogłoszenia, w tym wszystkich lub części danych składających się na ogłoszenie, w Serwisie oraz w przypadkach naruszania przez użytkownika powszechnie obowiązującego prawa); postanowienia niniejszego podpunktu stosuje się odpowiednio do konta użytkownika,
d. zastrzega sobie bezwarunkowe prawo zaprzestania udostępniania Serwisu bez podania przyczyny.
11. Z tytułu działań właściciela Serwisu określonych w punkcie 29 a-d użytkownikowi nie przysługują w stosunku do Serwisu jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.
12. W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie dostępności Serwisu będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Administrator powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając informację na adres poczty elektronicznej użytkownika (podany przy rejestracji lub zmieniony po dokonaniu rejestracji) i umieszczając na stronie główniej Serwisu (http://www.ryneklokali.pl) stosowną informację. Postanowienia zdania poprzedzającego nie dają użytkownikom podstaw do jakichkolwiek roszczeń. Postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio do przypadku zaprzestania udostępniania Serwisu.
13. Serwis ryneklokali.pl oświadcza, iż w ramach Serwisu nie świadczy użytkownikom usługi archiwizowania lub przechowywania plików (zawierających zdjęcia, fotografie) udostępnionych przez użytkowników w Serwisie, toteż sugeruje, by pliki mające dla użytkownika znaczenie lub jakąkolwiek wartość były przez użytkownika przechowywane w bezpiecznym miejscu, niezależnie od umieszczenia ich w Serwisie. Administrator nie odpowiada z powodu usunięcia z jakiegokolwiek powodu plików z Serwisu (w tym z powodu awarii, celowego usunięcia przez ryneklokali.pl, usunięcia spowodowanego zaprzestaniem prowadzenia Serwisu itp.).
14. W ramach przewidzianej dla Serwisu funkcjonalności przewiduje się klasyfikacje ogłoszeń przez umieszczających ogłoszenia użytkowników, w szczególności klasyfikacje pozwalające w sposób ogólny scharakteryzować dane ogłoszenie. Zasadniczym celem klasyfikowania ogłoszeń jest ułatwienie innym użytkownikom dotarcia do pożądanych ogłoszeń. Jeżeli użytkownik nie zgadza się z dokonanym przez ryneklokali.pl przyporządkowaniem ogłoszenia, może skorzystać z narzędzi reklamacyjnych, o których mowa w rozdziale IV Regulaminu.
15. Administrator oświadcza, iż wszystkie ogłoszenia (wszystkie dane składające się na ogłoszenia) zamieszczane w Serwisie oraz wszystkie dane dotyczące wiadomości wysyłanych do użytkowników na pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie, w tym treść takich wiadomości, mogą być rejestrowane przez ryneklokali.pl, podobnie jak adresy IP, z jakich zamieszczenie lub wysłanie nastąpiło. Administrator oświadcza, iż każdorazowo gdy zwracają się o to do niego odpowiednie uprawnione organy państwowe powołane do wykrywania, zapobiegania lub ścigania przestępstw, udostępnia takim organom odpowiednie dane związane z funkcjonowaniem Serwisu, w tym dane dotyczące IP użytkownika, który umieścił daną treść lub w inny sposób korzystał z Serwisu, przy czym ryneklokali.pl działa w tym zakresie wyłącznie zgodnie z właściwymi przepisami prawa zobowiązującymi Serwis do przekazania takich danych.
16. Serwis udostępnia użytkownikom adres poczty elektronicznej admin@ryneklokali.pl w celu zgłaszania przez nich działań innych użytkowników, które są sprzeczne z Regulaminem lub przepisami prawa.
17. Administrator oświadcza, iż stosowane przy ochronie Serwisu środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie Administrator oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać na adres admin@ryneklokali.pl. Administrator do korzystania z Internetu, w tym Serwisu, zaleca używanie aktualnego oprogramowania antywirusowego lub innego chroniącego użytkownika oprogramowania. W celu uzyskania szerszych informacji na temat bezpieczeństwa w Internecie, Administrator zaleca użytkownikowi, by zwrócił się o takie informacje do świadczących tego typu usługi informatyczne. Serwis nie odpowiada za szkody poniesione przez użytkowników przy korzystaniu z Serwisu.
18. Serwis ryneklokali.pl oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy Serwisu nie otrzymywali spamu bądź innych niepożądanych przez nich informacji wysyłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody przez innych użytkowników z wykorzystaniem udostępnionych w Serwisie narzędzi komunikacji z innymi użytkownikami.
« poprzednia strona następna strona »


R E K L A M A

:: Pogoda

:: Najciekawsze obiekty publiczne nominowane...

Najciekawsze obiekty publiczne nominowane w Plebiscycie Polska Architektura XXL 2017!

Trwa głosowanie w plebiscycie Polska Architektura XXL 2017. Na stronie głównej www.sztuka-architektury.pl znajduje się lista kandydatów, których zrealizowane projekty ubiegają się o zaszczytne miano najlepszej realizacji minionego roku. Oto najciekawsze obiekty nominowane w kategorii projekty publiczne. >>>
 

:: Okazje mieszkaniowe – gdzie ich szukać?

Rynek pierwotny i wtórny oferują nam całą masę różnorodnych mieszkań. W tym gąszczu ofert często łatwo się pogubić. Warto jednak poświęcić swój czas i dokładnie zgłębić rynek nieruchomości. Przeglądając różnorodne ogłoszenia możemy bowiem natrafić na prawdziwą perełkę.
O okazję najłatwiej w przypadku, kiedy trafimy na sprzedającego, któremu z różnych powodów spieszy się ze sprzedażą mieszkania. Powody mogą być różnorodne: może to być małżeństwo, które się rozwodzi i któremu zależy na szybkim podziale majątku, może to być ktoś kto musi nagle wyjechać i potrzebuje pieniędzy, aby się urządzić w nowym miejscu. Osoby, którym zależy na szybkiej sprzedaży gotowe są bardziej zejść z ceny. Warto jednak uważać. Zdarzają się przypadki, gdzie pod pozorem pilnej sprzedaży właściciele ukrywają wady mieszkania. Dlatego w miarę możliwości warto poznać motywację sprzedającego oraz dokładnie zapoznać się z nieruchomością. >>>

:: Centrum Warszawy przesuwa się na zachód

Rosnące w okolicy ronda Daszyńskiego, nowe centrum  biznesowe to także jedno z najatrakcyjniejszych w Warszawie miejsc do zamieszkania. >>> 

:: Nadolnik Compact Apartments w budowie

Trwa regularna budowa przy ulicy Nadolnik w Poznaniu. W tym miejscu, przy Parku ks. Tadeusza Kirschke powstanie kompleks kilku budynków, w których znajdą się smart  apartamenty wraz z pełnym zapleczem. Ponadto inwestor, Grupa Partner, buduje również w trzech innych lokalizacjach w stolicy Wielkopolski. >>> 

:: Warszawa - Wesoła: przytulny dom w stolicy

Warszawa Wesoła - jedna z najbardziej zielonych dzielnic Warszawy stanowiąca idealne rozwiązanie zarówno dla osób  szukających odskoczni od zatłoczonych części miasta jak i dla rodziny z dziećmi. Jeśli poszukujesz miejsca, gdzie zrelaksujesz się po ciężkim dniu pracy - jestem przekonany, że jest to miejsce dla Ciebie. >>>

:: Przytulne mieszkanie na Starym Żoliborzu

Jeśli marzysz o przytulnym mieszkaniu na Starym Żoliborzu w bliskim sąsiedztwie Teatru Komedia, 3 minuty spacerkiem od stacji metra Plac Wilsona, to koniecznie musisz przeczytać niniejszą ofertę sprzedaży, bezpośrednio od właściciela. >>>

:: Mini ogłoszenia bez rejestracji

trwa inicjalizacja, prosze czekac,


:: Ostatnio dodane firmy

:: Nasi Użytkownicy

Flag Counter

kontakt | reklama | regulamin | polityka prywatnościCopyright © 2008Projekt i realizacja Net-Line Warszawa